Skip to content back to nav
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Illustration af alle rum i en 4 kammer affaldsspand

I dag har du mulighed for at aflevere dit emballageaffald på en genbrugsstation. Som en service udvider vi denne ordning med en 4-i-1 behold...

Læs mere
Foto af en bio affaldspose med knude på

I Egedal Kommune sorterer vi blandt andet i restaffald og bioaffald. Det betyder, at du allerede i køkkenet skal tage stilling til, om affal...

Læs mere
Foto af en 4 kammer renovationsbil

Her på siden kan du se status på afhentning affald, hvis der er vigtige informationer eller driftsforstyrrelser.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere
Fakta - Underside 700x385.jpg

Her finder du de hyppigst stillede spørgsmål og svar. Her finder du svar om den nye 4-i-1 emballage beholder og den nye service, hvor du kan...

Læs mere
Foto af en bio affaldspose med knude på

Når sommervarmen er over os, er der større risiko for maddiker i affaldet og lugtgener fra affaldsspandene. Du kan minimere risikoen ved at følge enkelte råd

Læs mere
sankt hansbål

Du må ikke futte sankthansbålet af på et senere tidspunkt - heller ikke selvom afbrændingsforbuddet bliver ophævet

Læs mere