Skip to content back to nav
 
 

Erhvervsaffaldsgebyr 2018

 
Byggeaffald

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2018 er 7. maj 2018.

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2018 er 7. maj 2018.

Du kan søge om fritagelse for gebyret, hvis du kan dokumentere, at din virksomhed i 2016 havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. Det samme gælder hvis din virksomhed er nystartet i 2017 og kan dokumenterer at omsætningen var under 300.000 kr. i 2017.

Du kan tillige søge, hvis du kan dokumentere, at virksomheden i 2018 ikke har affald. Det kan fx være virksomheder der er lukket, under konkurs, under tvangsopløsning eller rekonstruktion.

Hvis du selv får afhentet affald eller afleverer affald på en genbrugsstation, kan du ikke blive fritaget med begrundelse om, at din virksomhed ikke har affald.

Fristen for ansøgning om fritagelse for virksomheder, der vil søge om fritagelse for gebyret 2018 er den 7. maj 2018. Virksomheden er orienteret om dette samtidig med udsendelse af fakturaen den 3. marts 2018.

Der vil blive set bort fra ansøgninger om fritagelser, der er sendt til Egedal Kommune efter fristen 7. maj 2018, jf. reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Fritagelserne er altid kun 1- årige. Gebyret er et gennemsnitsgebyr.  

Ansøg om fritagelse

Du søger fritagelse via www.virk.dk. Du skal ikke logge ind med Nem-id.

Du skal søge på ordeterhvervsaffaldsgebyrfor at finde det rigtige ansøgningsskema.Du vil blive guidet gennem ansøgningen.

Du skal bruge oplysningerne fra fakturaen, CVR-nummer og P-nummer.

Vær opmærksom på, at virksomheden skal kunne dokumentere, hvorfor de skal have fritagelse. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation ved ansøgningen om fritagelse, så vil der automatisk bliver givet afslag på ansøgningen.

Når virksomheden søger om fritagelse sættes opkrævningen i bero.

Har din virksomhed ikke en computer, kan du anvende computere på kommunen eller bibliotekerne.

Betaling af gebyret giver ikke din virksomhed adgang til at benytte genbrugsstationer eller andre kommunale ordninger. Dem skal du betale særskilt for.

Erhvervsaffaldsgebyr 2018

Erhvervsaffaldsgebyret for 2018 er 693 kr. inkl. moms.

Gebyret dække kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet vedrørende erhverv i kommunen. Det er fx omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Størrelsen af gebyret er ens for alle virksomheder i kommunen.

Reglerne for fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr fremgår af § 60 i Affaldsbekendtgørelsen samt bilag 8 og 9) enkeltmandsvirksomheder med særlige branchekoder og virksomhedsformer).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Vestforbrændings kundeservice på telefonnr.: 7022 4010 eller skriftligt til affald-virksomhed@vestfor.dk. På www.affald-virksomhed.dk kan du læse mere om gebyret.