Skip to content back to nav
 
 

Adgangsforhold

#

Se regler for adgangsvej her

Vi tømmer 4-i-1 beholderen en gang om måneden. Vælger du at placere din beholder, så du selv skal køre den frem, skal du derfor kun gøre det en gang om måneden. Den dag, beholderen skal tømmes, må den stå højest 5 meter inden på ejendommen fra skel ved fortovet.

Reglerne for adgangsvej kan du se herunder:

1. Den frie højde er overalt på min adgangsvej og ved mine beholdere minimum 2,1 meter. Jeg har beskåret træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen.

2. Området omkring mine beholdere er oplyst i den mørke tid.

3. Mine beholder står højest 5 meter fra skel ved kørevejen.

4. Hvis jeg har en låge, kan den stå åben af sig selv

5. Min adgangsvej er jævn og plan hele vejen, uden niveauforskel eller stigninger over 10 %.

6. Min adgangsvej er minimum 1 meter bred.

7. Min adgangsvej er ikke spærret af fx bil, barnevogn eller cykler.

8. Mine beholdere står med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden at vende dem. Husk at låse låget på beholderne til bio- & restaffald.

9. I vintermånederne er min adgangsvej, mit fortov og vejareal saltet og ryddet for sne.

10. Har du hund, så vær venlig at have den inde eller i snor, når skraldemanden skal tømme dine beholdere.