Skip to content back to nav
 

Status på afhentning af affald

 

I dette forår begynder vi at hente bio- og restaffald i helt nye skraldebiler. Skraldebilerne har to rum - et til bioaffald og et til restaffald.

Status på afhentning af affald

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtig indformation. Er opdateret den 6. december 2017 kl. 14:00.

Nogle af spandene lægges ned torsdag og fredag i uge 49

Ifølge vejrudsigten skulle det blive rigtig kraftigt blæsevejr torsdag og fredag.

Skraldemændene, der tømmer dagrenovation, vil derfor lægge spandene ned efter tømning, på de adresser, hvor spandene står udsat.

Med hensyn til 4kammerspandene, der jo tømmes af et andet firma, så har vi aftalt, at de også lægger 240 l spandene ned og låser 370 l spandene på de steder hvor de står udsat.

Håber I vil tage godt imod dette initiativ, og evt hjælpe hinanden med at få spandene sat i læ efter tømning.

På den måde kan vi forhåbentligt undgå ulykker med flyvende og ødelagte spande.

 

Placering af beholdere

Skraldemændene for henholdsvis dagrenovation og emballageaffald, oplever på en del adresser, at 4-i-1 beholderne "spærrer" for dagrenovationsbeholderne på tømmedagen, og omvendt.

Skraldemændene skal ikke flytte andre beholdere, for at komme til at tømme den fraktion, som de kommer efter. Det er en del af reglerne for adgangsforhold, at der er uhindret adgang til beholderne på tømmedagen.

Det kan være en god idé, at sætte 4-i-1 beholderen længst inde på grunden i forhold til dagrenovationsspandene, da den kan have en tendens til, at spærre vejen for udkørsel med dagrenovationsspandene.

Tømning af 4-i-1 beholder

Når du modtager den nye emballage beholder, kan efter noget tid, finde din tømme dag i din kalenderen, som du finder på Mit Affald. går ind på hjemmesiden www.egedalsorterer.dk og find Mit Affald under selvbetjening.   

Husk at køre beholderen frem, hvis den står mere end 5 meter fra skel. Du kan tilmelde dig en sms ordning i Mit Affald, så du modtager en sms eksempel dage før.

Husk at vende beholderen dagen før tømning, så renovatøren med det samme kan få fat i håndtagene. 

Bio- og restaffald

Husk at benytte plastikposer til affaldet, dem der kan købes i dagligvare-butikker i ruller.

Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er ex.:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Restaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen

Meld ind i Mit Affald, hvis der mangler hentning, ændring af materiel eller andet. Mit Affald finder du under selvbetjening.