Skip to content back to nav
 

Status på afhentning af affald

 

I dette forår begynder vi at hente bio- og restaffald i helt nye skraldebiler. Skraldebilerne har to rum - et til bioaffald og et til restaffald.

Status på afhentning af affald samt vigtig info

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtig indformation. Er opdateret den 20. februar 2018 kl. 15:04.

Status på tømning af 4-i-1 beholderen - nedbrud på bilen

Nedbrud på bilen igen. Renovatøren har skaffet en lånebil, der vil hente i Egedal  fra onsdag d. 21/2.

Onsdag d.21/2 vil den forsøge at indhente de manglende adresser fra fredagsruten fra den forgangne uge og nå noget af mandagsruten.

Torsdag d. 22/2 køres det resterende af mandagsruten og torsdagsruten.

Fredag d. 23/2 tages fredagsruten samt tirsdagruten. 

Da det er en presset tidsplan for renovatøren vil noget af weekenden muligvis blive taget i brug for at nå helt med.

Vi og renovatøren beklager de problemer, der er med bilen og de gener, det medfører for jer. Renovatøren har købt en ny bil, men den bliver tidligst leveret til sommer.

Ønsker du at få besked om driftsproblemer i fremtiden, kan du på Mit Affald tilmelde dig smsordning.    

Affaldskalender 2018

Som noget nyt finder du din affaldskalender 2018 på selvbetjeningløsningen "Mit Affald" under din adresse.

Tømning af 4-i-1 beholder - generelt

Husk at køre beholderen frem, hvis den står mere end 5 meter fra skel. Du kan tilmelde dig en sms ordning i Mit Affald, så du modtager en sms eksempel dage før.

Husk at vende beholderen dagen før tømning, så renovatøren med det samme kan få fat i håndtagene.

Placering af beholder

Skraldemændene for henholdsvis dagrenovation og emballageaffald, oplever på en del adresser, at 4-i-1 beholderne "spærrer" for dagrenovationsbeholderne på tømmedagen, og omvendt.

Skraldemændene skal ikke flytte andre beholdere, for at komme til at tømme den fraktion, som de kommer efter. Det er en del af reglerne for adgangsforhold, at der er uhindret adgang til beholderne på tømmedagen.

Det kan være en god idé, at sætte 4-i-1 beholderen længst inde på grunden i forhold til dagrenovationsspandene, da den kan have en tendens til, at spærre vejen for udkørsel med dagrenovationsspandene.

Bio- og restaffald

Poser til bioaffald: Benytte kun affaldsposer der kan købes i ruller i dagligvarebutikker og ikke bæreposer.

Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er ex.:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Restaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen

Meld ind i Mit Affald eller via app'en Affaldsportel, hvis der mangler hentning, ændring af materiel eller andet. Mit Affald finder du under selvbetjening.