Skip to content back to nav
 

Status på afhentning af affald

 

I dette forår begynder vi at hente bio- og restaffald i helt nye skraldebiler. Skraldebilerne har to rum - et til bioaffald og et til restaffald.

Status på afhentning af affald

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtig indformation.

Tømning af 4-i-1 beholder i område 1

Der er forsinkelser på levering af beholdere, så vi bliver ca. 14 dage fosinket i forbindelse med udbringen i område 1.

Desuden er denne udbringning ikke sket som hele veje, så du kan opleves, at naboen har modtaget en beholder og du stadigvæk mangler. Vi vil i den forbindelse appellere til din tålmodighed.    

Vi har nu kørt 563 beholder ud, som er klar til første tømning. Første tømning bliver torsdag og fredag den 28. og 29. september. Du kan se dine tømmedage i din kalender på Mit Affald eller på App'en Affaldsportal. 

Tømmedage fremover i område 1:

Ryttervænget får tømt på torsdag i uge 39 og fremover på fredage i uge 42, 46, 50. 

Området med trænavne, får tømt på torsdage de næste par gange i uge 39, 43, 47, 51.

De øvrige veje i område 1, får tømt på fredage de næste par gange i uge 39, 43, 47, 51.

Husk at køre spanden frem, hvis den står mere end 5 meter fra skel.

Husk at vende beholderen, så renovatøren med det samme kan få fat i håndtagene. 

Afhenting af sække

Da vi ikke kan indsamle både rest- og bioaffald på samme bil de steder der er sække, kommer renovatøren om morgenen og henter den ene fraktion og senere på dagen henter vi så den anden.

Det betyder, at der tømmes sække mandag, tirsdag og onsdag i hver uge, med en 1 kammer bil.
På mandage i lige uger, hentes der i Stenløse, Veksø og Smørum. De andre dage (tirsdag, onsdag i lige uger og mandag, tirsdag og onsdag i ulige uger) hentes der i Ølstykke.

Ikke afhentet affald meldes ind i Mit Affald

Skulle der være glemt noget, skal det meldes ind i Mit Affald.

Det er meget vigtigt, at du melder begge typer affald (bio og rest) ind, hvis det drejer sig om begge typer. Dette er vigtigt, da vi bruger data til statistikker i forhold til blandt andet kvalitetskontrol.

Bio- og restaffald indmeldes separat

Desværre kan det ikke meldes ind samtidigt, da hver afvigelse knytter sig til den specifikke type affald. Vi har forespurgt systemansvarlig, om der kunne findes en løsning, så begge typer affald kan tages i samme indmelding.  

Du skal altså foretage to separate indmeldinger, hvis din henvendelse drejer sig om både bio- og restaffald. Vi har forespurgt systemansvarlig, om der kunne findes en løsning, så begge typer affald kan tages i samme indmelding.

Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er ex.:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i biospand/sæk
  • Restaffald i biospand/sæk
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen