Skip to content back to nav
 
 

Emballageaffald - 4-i-1

Illustration af alle rum i en 4 kammer affaldsspand

I Egedal sorterer vi glas, metal, papir og plast til genanvendelse. I fase 1 har vi kørt 4-i-1 emballagebeholdere ud til over 9.000 husstande. I fase 2 arbejder vi nu på at lave en løsning til dem, der ikke kunne få 4-i-1.

4-i-1 : En ordning primært for villaer

4-i-1 beholderen er primært en ordning for villaer. Beholderen er 370 liter og derfor større end de beholdere, du har i dag, som du fortsat skal bruge til rest- og bioaffald.

Bor I ikke så mange i husstanden, og har I ikke så meget affald, vil vi anbefale en 240 liter beholder. Du kan også vælge den helt fra. Du har dog stadig pligt til at sortere dit emballageaffald.

  • 370 liter beholderen måler: 77 cm i bredden, 81,1 cm i dybden og 110,4 cm i højden.
  • 240 liter beholderen måler: 58 cm i bredden, 72,4 cm i dybden og 107,2 cm i højden.

Lægger du genanvendeligt affald i din beholder til restaffald, bliver den ikke tømt, før du har fjernet det.

 

4-i-1 beholderen er nu blevet tilbudt til alle større områder, hvor det er vurderet, at den kan være. Over 9.000 husstande har fået 4-i-1 beholderen ud og er vi er nu gået i gang med fase 2, hvor vi arbejder på en løsning til de ca. 6.500 husstande, der ikke har 4-i-1.  Følg med på siden her, og følg udviklingen.

 

Hvorfor sortere?

Affald indeholder masser af ressourcer. Når du sorterer, har vi mulighed for at udnytte ressourcerne. Det gør, at der ikke skal produceres så meget nyt.

Der er både EU mål og nationale mål på genanvendelsesområdet, og det er den enkelte kommune, som skal sørge for at lave sorteringsløsninger, så kommunen lever op til målene. I Egedal Kommune har vi allerede nu nået det nationale mål for 2022 om 50 % genanvendelse af vores affald - men arbejdet stopper ikke her, for der er allerede nu endu højere mål fra EU, som vi også skal nå. 

 

Klik her for at se mere om, hvordan du sorterer: http://www.egedalsorterer.dk/privat/affaldssorteringsguide 

 
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere