Skip to content back to nav
 
 

Nye tømmedage efter nytår

Illustration af alle rum i en 4 kammer affaldsspand

Efter nytår vil langt det fleste få nye tømmedage for 4-i-1 beholderen. Se dine nye tømmedage i din tømningskalender 2019 på Mit Affald.

Årsagen til, at næste alle med 4-i-1 beholder får nye tømmedage efter nytår er, at renovatøren har behov for at optimere køreruterne, nu hvor alle beholderen er kørt ud. Du kan se din nye tømmedag i tømningskalenderen 2019 i Mit Affald.

En ordning primært for villaer

Nu har vi kørt godt 9000 beholdere ud og er gøet igang med fase 2. Følg med på siden - Hvor langt er vi med 4-i-1 beholder i Egedal.

Den nye 4-i-1 beholder er primært en ordning for villaer. Beholderen er 370 liter og derfor større end de beholdere, du har i dag, som du fortsat skal bruge til rest- og bioaffald.

Bor I ikke så mange i husstanden, og har I ikke så meget affald, vil vi anbefale en 240 liter beholder. Du kan også vælge den helt fra. Du har dog stadig pligt til at sortere dit emballageaffald.

  • 370 liter beholderen måler: 77 cm i bredden, 81,1 cm i dybden og 110,4 cm i højden.
  • 240 liter beholderen måler: 58 cm i bredden, 72,4 cm i dybden og 107,2 cm i højden.

Lægger du genanvendeligt affald i din beholder til restaffald, bliver den ikke tømt, før du har fjernet det.

Hvorfor sortere?

Affald indeholder masser af ressourcer. Når du sorterer, har vi mulighed for at udnytte ressourcerne. Det gør, at der ikke skal produceres så meget nyt.

Som i alle andre kommuner skal vi i Egedal Kommune sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse i 2022. Egedal Kommune opfylder allerede dette mål, men potentialet er højere og vi stopper ikke her. 

 
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere