Skip to content back to nav
 
 

Fakta - spørgsmål og svar

Fakta - Underside 700x385.jpg

Her finder du de hyppigst stillede spørgsmål og svar. Her finder du også svar om den nye 4-i-1 emballage beholder og den nye service, hvor du kan lægge batterier og småt elektronik på låget.

Hent vores FAQ med spørgsmål og svar på den nye ordning.

 

De nye affaldsbeholdere, med 4 rum til sortering af affald Ny ordning i løbet af 2017/18, hvor glas, papir, metal og plast bliver sorteret op i en affaldsbeholder med fire rum.
Hvorfor får vi en ny 4-i-1 beholder til sortering?

I Egedal Kommune gør vi det med den nye beholder til emballageaffald endnu nemmere at sortere affald. Det er der en grund til. Vores affald indeholder mange gode ressourcer. Når vi får dem sorteret ud af restaffaldet og indsamlet effektivt, kan de blive brugt til at producere nye produkter.

Før vi kører beholdere ud, modtager du et brev i din e-boks, eller på papir, hvis du er fritaget for e-boks. Her vil du få information om beholder, sortering og tømning, og du vil få mulighed for at fravælge beholderen, eller vælge en mindre model, hvis du har en lille husstand. Du får automatisk beholderen på 370 liter, hvis du ikke fravælger eller ønsker en mindre beholder. Du skal fortsat have din beholder til restaffald (sort låg) og til bioaffald (grønt låg), og fortsat sortere.

Hvornår kommer beholderen? Du modtager et brev i din e-boks, før du modtager beholderen. Vi begyndte at levere beholderen efter sommerferien 2017 og tager et område ad gangen frem til sommeren 2018. Vi lægger løbende information ud om de kommende områder. Det drejer sig om ca. 9.000 beholdere, der vil blive kørt ud.
Skal jeg så ikke længere have de 2 andre beholdere til bio og restaffald? Jo - du skal stadig sortere dit bio- og restaffald i de 2 beholdere du allerede har.
Hvor kan jeg få flere informationer? Følg med på egedalsorterer.dk - her skriver vi, så snart vi har nye informationer.
Hvor ofte tømmes beholderen? Når du har modtaget beholderen, vil den fremover blive tømt hver 4. uge. Du kan til den tid se din tømmedag under Mit Affald og tilmelde dig sms-service, hvor du modtager en sms-påmindelse før tømmedagen.
Hvordan ser beholderen ud - hvor stor er den? Den nye beholder er opdelt i fire rum til hhv. plast, papir, metal og glas. Den rummer 370 liter og måler 77 cm i bredden, 81,1 cm i dybden og 110,4 cm i højden. Det er ca. det dobbelte af den beholder, du har til restaffald. Beholderen er antracit-grå, den har tre hjul, så man kan skubbe den rundt. Inde i beholderen er det markeret, hvilket rum du skal bruge til de forskellige sorterede affaldstyper.
Jeg har meget lidt affald og skal bruge en mindre beholder - hvad gør jeg? Hvis du ønsker en mindre beholder, tilbyder vi en på 240 liter. I brevet du får i din e-boks, finder du et link til en selvbetjeningsløsning, hvor du kan vælge den "lille beholder". Du kan først vælge, når du har modtaget brev i din e-boks. Før dette er din valgmulighed ikke aktiveret. 240 liters beholderen måler: 58 cm i bredden, 72,4 cm i dybden og 107,2 cm i højden.
Jeg vil hellere bruge kuberne og køre på genbrugsstationen - hvad gør jeg? På genbrugsstationen kan du aflevere metal, hård plast, blød plast (folie og poser), glas, papir og pap. Du kan også benytte kuber til glas og papir, der er opstillet mange steder i kommunen. Vil du hellere bruge denne service, kan du fravælge beholderen via et link til en selvbetjeningsløsning, som du finder i det brev du har modtaget i din e-boks. Du kan først vælge når du har modtaget brev i din e-boks. Før dette er din valgmulighed ikke aktiveret. Du har også mulighed for at aflevere sorteret emballageaffald i storskrald. Se hvornår der hentes storskrald og bestil afhentning på Mit Affald.
Hvad må der komme i beholderen? Sammen med din nye beholder får du en sorteringsguide, så det er nemt at sortere plast, papir, metal og glas. Allerede nu kan du på egedalsorterer.dk se, hvad der hører til de forskellige typer af affald. Metalgenstande må højest være 25 cm, da de kan sætte sig fast i skraldebilen. Pap og karton må ikke komme i beholderen. Aflever det på genbrugsstationen eller sæt det ud til storskrald.
Hvad hvis der ikke er plads i beholderen? Det er vigtigt, at du ikke fylder beholderen over kanten, fordi affaldet så kan ende de forkerte rum i skraldebilen. Har du meget plast, kan du stille en klar sæk med plast ved siden af beholderen den dag, den bliver tømt.
Hvad sker der, hvis jeg ikke sorterer? I Egedal Kommune skal vi, som alle andre kommuner, leve op til de nationale krav om at genanvende mindst 50 procent af vores affald i 2022. Alle husstande skal sortere emballageaffald fra restaffaldet. Bruger du fremover din restaffaldsbeholder til genanvendeligt affald, bliver den ikke tømt, før du har fjernet det. Du skal sortere bioaffald og restaffald, som du har gjort hidtil.
Skal alle borgere betale for 4-i-1 sorteringen? Taksten for at få tømt beholderen er en del af dit bidrag til genbrugsordninger, som bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Alle betaler derfor det samme for den udvidede ordning - også selv om du vælger at køre på genbrugsstationen eller til en mindre beholder. Som dine andre beholdere, er den nye 4-i-1 beholder kommunens ejendom.
Hvordan tømmes beholderen? Når vi henter dit sorterede affald fra 4-i-1 beholderen, bliver beholderen tømt i skraldebiler med fire rum til henholdsvis plast, papir, metal og glas. Skraldemanden kører herefter affaldet til et anlæg, hvor hver fraktion tages ud for sig og efterfølgende kørt videre til genanvendelse.
Problemer med plads til 4-i-1 beholderen? Vi har i første omgang sendt brev til husstande, som vi mener, kan have en 4-i 1 beholder. Bor man i et område, hvor der er lidt plads eller svære adgangsforhold, f.eks. rækkehuse med stisystemer, kan man få fælles beholdere til emballageaffald, selvom den enkelte husstand har egne beholdere til rest- og bioaffald.
Hvad med dem, der har en fælles ordning for emballageaffald? En række ejendomme i kommunen har fælles opsamling af rest- og bioaffald og vil få fælles beholdere til emballageaffald på et senere tidspunkt.
Hvad gør jeg, hvis beholderen går i stykker eller ikke bliver tømt? 4-i-1 beholderen tilhører Egedal Kommune. Går noget i stykker, skal du meddele det via Mit Affald på egedalsorterer.dk. Så reparerer vi det. Vil du ændre beholderstørrelse eller afmelde din 4-i-1 beholder, skal du gøre det på 'Mit Affald'. Det samme gælder, hvis din beholder ikke bliver tømt, eller hvis du oplever andre problemer. Du kan også benytte vores app 'Affaldsportal'. Husk, at det er dit ansvar at holde 4-i-1 beholderen ren.
Har du brug for hjælp? Har du brug for hjælp til at ændre beholdervalg eller kan du ikke finde, hvad du søger på selvbetjeningsløsningen Mit Affald eller egedalsorterer.dk, kan du henvende dig til affaldsgruppen i Egedal Kommune på telefon
7259 7664.