Skip to content back to nav
 
 

Bio- og restaffald

Foto af en bio affaldspose med knude på

Læs her om sortering af bio- og restaffald, om specielle EKSTRAsække ved for meget affald, regler for standpladser, adgangsveje og meget mere.

I Egedal Kommune sorterer vi blandt andet i restaffald og bioaffald. Det betyder, at du allerede i køkkenet skal tage stilling til, om affaldet skal i bio- eller restbeholderen, eller om det skal sorteres fra til genanvendelse eller til farligt affald. 

Formålet er at få nedbragt affaldet i restbeholderen og få sorteret så meget fra som muligt til korrekt behandling, så det kan genbruges. Det er derfor smart, hvis du indretter dit køkken, så det er nemt at finde ud af, hvor affaldet skal hen.

Til dit bioaffald fra køkkenet, benyt kun (ca. 10 liter) affaldsposer der kan købes i ruller i dagligvarebutikker og ikke bæreposer. Egedal Kommune, har valgt ikke at overgår til alternative poser endnu, da de alternative poser er udfordret på, at kunne holde væde i op til 14 dage, der er vores tømningsfrekvens. Desuden kan alternative poser indeholde op til 70% plast.

Vi henter dit affald i en bil med to forskellige rum 

Dit affald bliver ikke blandet sammen, da skraldemanden kører med en såkaldt to-kammerbil. Affaldet blev i øvrigt heller ikke blandet sammen før 2-kammerbilerne kom på gaden.

Dit bio- og restaffald bliver hentet hvert 14. dag, med mindre andet er aftalt. Det Gælder både dit restaffald og bioaffald, der bliver hentet samme dag. Du kan finde din tømmedag på Mit Affald, hvor du også kan downloade en kalender.

Hvis dit affald mod forventning ikke bliver hentet, er det vigtigt, at melde det ind via Mit Affald. Så har vi en mulighed for hurtigst muligt at få vores skraldemand ud i samme uge og hente dit affald.

Dit haveaffald skal ikke med i biospanden, da den kun er bioaffald fra køkkenet. Benyt i stedet  vores genbrugsstationer eller afhentningsordninger i bestemte uger.

Er dit affald ikke hentet?

Anmeld det på Mit Affald

 
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere