Skip to content back to nav
 
 

Affaldsmateriel

rest og biospand

Her kan du eksempelvis læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis dit affaldsmateriel - beholdere eller stativer - går i stykker eller skal skiftes ud.

Når affaldsbeholderen går i stykker

Borger og grundejere har erstatningsansvar, ved "groft uagtsomme og forsætlige forhold på materiel, der tilhører Egedal Kommune, efter dansk rets almindelige bestemmelser herom". 

Du skal også selv betale for en ny beholder eller et stativ hvis det bliver stjålet. 

Ved almindelig slidtage vil vi udbedre skaderne. Husk at låse det lille låg på de nye spande, da det ofte er en årsag til ødelagte låg. 

Meld ødelagt affaldsmateriel ind på Mit affald. Under klagepunkt kan du fortælle os, om det er hjulet, låg eller evt. hele beholderen, der skal skiftes ud. 

Rengøring af dine beholdere skal du selv stå for. Husk derfor også på at emballere både bio- og restaffald korrekt. Du kan læse mere om affaldsposer her. 

Affaldsmateriel i Egedal Kommune 

Affaldsmateriel - beholdere eller stativer - der er opsat efter den 1. januar 2012 ejes af Egedal Kommune. 

Ønsker du en ekstra beholder/stativ til rest- eller bioaffald, skal du bruge Mit affald

I den kommende tid skifter vi affaldsudsmateriel ud i Egedal Kommune. I første omgang bliver de gamle spande skiftet til nye beholdere. 

Når de gamle spande er skiftet, vil vi begynde at se på adgangsforhold hos borgere med sækkestativer.

Affaldsmateriel i form af beholdere kræver nogle gange en ændring i adgangsforholdene. Du kan læse mere om dette i vores folder Regler om adgangsforhold.

 

 
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere