Skip to content back to nav
 
 

Affaldsposer

Biopose med knude 460x146px

Posen til bioaffald skal være en tynd affaldspose f.eks. dem der fås i ruller i enhver dagligvarebutik.

For bioaffald gælder:

Bioaffald skal samles i en almindelig tynd affaldspose som skal være gennemsigtbar (ikke nødvendigvis klar) - ikke i en indkøbspose. Egedal Kommune udleverer ikke pt poser til bioaffald.

Poserne bliver sorteret fra og genanvendt på det anlæg der håndterer vores bioaffald.

Hvorfor udleverer og bruger vi ikke bioposer?

Kvaliteten af bioposer er desværre ikke pt af en kvalitet der gør det rentabelt for Egedal Kommune at lave en ordning om at købe og udlevere disse poser. Bioposerne bliver pt sorteret fra som dem af plastik gør. Som borger er du velkommen til at benytte bioposer, men gevinsten ved at benytte dem fremfor dem af plastik er dog lidt usikker.

Vi følger udviklingen og er i samarbejder med andre kommuner (bl.a. Københavns Kommune) ved at undersøge hvilken type pose der er mest rentabel at bruge i forhold til en række parametre. Overordnet set ses der på bioposer og poser af genanvendt plast.

Der er fordele og ulemper ved begge typer og det er disse vi er ved at afklare. I den kommende affaldsplan der vil løbe fra 2019 til 2030, vil kommunen afdække fordele og ulemper ved at købe og udlevere poser til bioaffald.

For restaffald gælder:

Smider du restaffald ud i en indkøbspose? Så benytter du den dyreste og mindst miljøvenlige løsning. Hvis du bruger 3 indkøbsposer om ugen til dit restaffald, koster det ca. 470 kr. om året. Almindelige affaldsposer koster kun omkring 80 kr. om året.  

Benyt i stedet tynde almindelige affaldsposer, i ruller, der kan købes i diverse dagligvarebutikker og er meget billigere. Du skal alligevel benytte tynde poser til dit bioaffald.

Det er vigtigt, at du binder knude på posen og ikke overfylder den.

 
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere