Skip to content back to nav
 
 

Her må din beholder stå

Tegning af adgangsforhold i forbindelse med tømning af skraldlespande

Vi tømmer dine beholdere til bio-& restaffald hver 14. dag og 4-i-1 beholderen hver 4. uge. Den dag, beholderne bliver tømt, må de stå højest 5 meter fra skel ved fortovet og adgangsvejen skal overholde nogle regler.

Reglerne for adgangsvej kan du se herunder:

1. Den frie højde er overalt på din adgangsvej og ved dine beholdere minimum 2,1 meter. Du har beskåret træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen.


2. Området omkring dine beholdere er oplyst i den mørke tid.

3. Den beholder, der skal tømmes, står højest 5 meter fra skel ved kørevejen.

4. Hvis du har en låge, kan den stå åben af sig selv

5. Din adgangsvej er jævn, fast og plan hele vejen, uden niveauforskel eller stigninger over 10 %.

6. Din adgangsvej er minimum 1 meter bred.

7. Din adgangsvej er ikke spærret af f.eks en bil, barnevogn eller cykler.

8. Dine beholdere står med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden at vende dem. Husk at låse låget på beholderne til bio- & restaffald.

9. I vintermånederne er din adgangsvej, mit fortov og vejareal saltet og ryddet for sne.

10. Har du hund, så vær venlig at have den inde eller i snor, når skraldemanden skal tømme dine beholdere.


 

Dokumenter

Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere