Skip to content back to nav
 
 

Sortering af bioaffald

Sorteringsguide. Hvad er bioaffald?

Alt efter hvilken boligtype du bor i, er der forskellige ordninger og materiel til dit bioaffald.

  • Villaer og de fleste rækkehuse: Beholdere på hjul (190 liter) - Sække i stativer (160 liter - ordning med sække er ved at blive udfaset)
  • Etageboliger og nogle rækkehuse: Beholdere på hjul (190 liter og 600 liter), seminedgravede og fuldtnedgravede beholdere (5000 liter)

JA, TAK TIL:

· Tilberedt og ikke tilberedt mad
· Små knogler og ben fra kød
· Skaller fra æg og nødder
· Afskårne blomster og blomsterløg
· Brugt køkkenrulle
· Kaffefiltre og teposer
· Nedfaldsfrugt - i mindre mængder ad gangen
· Dyrestrøelse fra kaniner og marsvin

Bioaffald skal i tynde gennemsigtige plastikposer. Du kan læse mere om affaldsposer her.
Slå knude på posen, før du lægger den i skraldespanden

OBS: Undgå lugtgener, fluer og maddiker i dit madaffald, når det er varmt. Sørg for, at der ikke løber væsker og rester ud i skraldespanden. Overfyld ikke posen, bind en knude på den og læg den forsigtigt i skraldespanden, så der ikke går hul på den. Sæt gerne skraldespanden i skyggen.


NEJ, TAK TIL:

Haveaffald, bleer, kattegrus og emballage fra madvarer - også selvom, der er madrester i. Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage skal i beholdere til genanvendelse. Haveaffald skal på genbrugsstationen. Du kan også bestille afhentning af haveaffald, så du får det hentet ved din bolig.


Hvorfor sortere?

Bioaffald er fyldt med værdifulde næringsstoffer. Når vi genanvender affaldet, bliver det til kompost til landbruget og biogas til energiproduktion.