Skip to content back to nav
 
 

Farligt affald

farlig affald fra husholdninger

I vores husholdning har vi flere slags farligt affald. Farligt affald er affald som er farligt for miljøet, mennesker eller dyr, og det skal du aflevere på en genbrugsplads eller i en forretning som tager imod det.

Meget af husholdningsaffaldet indeholder kemikalier og giftige stoffer, men vi tænker måske ikke lige over det i det daglige og derfor ender det i restaffaldet sammen med andre ting fra køkkenaffaldet. Det kan f.eks. være elsparepærer, batterier, olie, maling, hårspray, spraydåser, kviksølvtermometre eller medicin.

Dette affald må dog hverken ende i dit køkkenaffald eller hældes i kloakken, og nogle produkter kan være så skadelige at selv deres emballage uden indhold betegnes som farligt affald. Aflever det derfor på genbrugspladsen under farligt affald.

Der er dog visse ting som kan afleveres andre steder.

  • Batterierne kan afleveres i nogle af de opstillede kuber til batterier, som står rundt om i kommunen. Bor du i villa kan du aflevere batterier i en 4 liters pose på dit låg.
  • Småt elektronik kan ligeledes afleveres i en 4 liters pose på låget af din restaffaldsbeholder, hvis du bor i villa.
  • Medicinrester skal du aflevere på apoteket
  • Maling kan du aflevere hos nogle farveforhandlere
  • Andet farligt affald skal på genbrugspladsen.

Når du skal aflevere dit farlige affald, så er det bedst at gøre det i den originale emballage. På den måde kan de personer, der har med det at gøre, se hvad de står med og om de skal tage specielle forholdsregler. Har du ikke længere den originale emballage, er det en god idé at mærke den nye emballage, så det tydeligt fremgår hvad den indeholder. Husk at sparepærer også er farligt affald.

Skal du i dialysebehandling hjemme, så kontakt kommunen angående bortskaffelse af brugt og ubrugt dialysevæske.

Vidste du, at mange af produkterne fra dit badeværelse skal afleveres som farligt affald? F.eks. neglelak, neglelakfjerner, parfumerester, afkalkningsmidler og nogle rengøringsmidler.

Farligt affald er affald der på kort sigt kan forårsage skader hos mennesker, dyr eller økosystemer. Hvis det ikke bliver varetaget på den rigtige måde.

Ved at se efter faremærkerne på emballagen kan du selv tjekke, om det er farligt affald som skal afleveres under farligt affald på genbrugspladsen. Det er en god idé at lære dem at kende!