Skip to content back to nav
 
 

Sortering af restaffald

Sorteringsguide. Hvad er restaffald?

Alt efter hvilken boligtype du bor i, er der forskellige ordninger og materiel til dit restaffald.

  • Villaer og de fleste rækkehuse: Beholdere på hjul (190 liter) - Sække i stativer (160 liter - ordning med sække er ved at blive udfaset)
  • Etageboliger og nogle rækkehuse: Beholdere på hjul (190 liter og 600 liter), seminedgravede og fuldtnedgravede beholdere (5000 liter)

JA, TAK TIL:

· Mælke- og juicekartoner
· Pizzabakker
· Beskidt emballage fra madvarer
· Fedtet og snavset papir og pap
· Bleer
· Støvsugerposer
· Kattegrus og hundeposer
· Aske og grillkul - skal være afkølet og i lukkede poser!
· Store knogler


Husk at pakke dit restaffald i poser og bind knude på posen. Du kan læse mere om affaldsposer her. 


NEJ, TAK TIL:

Bioaffald, genanvendelige materialer, farligt affald og elektronik.

 

FORBRÆNDING

Restaffald er det affald, vi endnu ikke genanvender og som derfor bliver brændt. Bioaffald, metal og glas kan ikke brænde eller giver ofte dårlig brændværdi og derfor får vi mere ud af el og varme ud af restaffaldet, når det er sorteret fra. Når du sorterer genanvendeligt affald fra, kan vi derudover næsten halvere vores restaffald.