Skip to content back to nav
 
 

Driftsforstyrrelser og vigtige informationer

 
Foto af en 4 kammer renovationsbil

Her på siden kan du se driftsforstyrrelser og vigtige informationer.

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtige informationer. Er opdateret den 20. maj 2019 kl. 10:00. 

Update på strejke d. 16. maj:

Torsdag 16. maj var der en landsdækkende, overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hos vores skraldemænd. Fredag d. 17. var de tilbage på arbejde, og fik tømt ved alle torsdagens adresser samt det meste af fredagens adresser. De mangler dog stadig lidt af turen, der skulle køres fredag, men er i gang med at køre det sidste. Mandagsturen kører de bagefter, og de forventer at være færdige med mandagsturen til aften, så der ikke burde være flere forsinkelser.

Mangler du stadig at få afhentet affald fra sidste uge, skal du melde det på vores selvbetjeningsløsning Mit Affald.

OBS! Rampen lukker på Stenløse genbrugsstation

Fra tirsdag den 21. maj kl. 14 til lørdag den 25. maj kl. 10. Lukningen skyldes vedligehold på rampen som fuger og glassten. Du kan i stedet benytte containerne nede på pladsen.

Telefoniske betjening

Hvis vi ikke lige tager telefonen når du ringer til os (72597664), er det fordi vi snakker med en anden borger eller vi alle er kaldt til møde. Lig blot en besked på telefonsvaren med navn, adresse og dit telefon nr., så vi kan ringe tilbage. Drejer det sig om afhentning af affald eller materiel, benyt da Mit Affald. Linket finder du på forsiden. Du har også mulighed for at skrive til os på affald@egekom.dk.  

Mit Affald

Selvbetjeningsløsningen Mit Affald kører igen. Der er dog problemer med tømningskalenderen, at markeringerne sletter løbende, op til dags dato. Sweco arbejder på sagen.   

Tømning af 4-i-1 beholder - generelt

Husk at køre beholderen frem, hvis den står mere end 5 meter fra skel. Du kan tilmelde dig en sms ordning i Mit Affald, så du modtager en sms eksempel dage før.

Husk at vende beholderen dagen før tømning, så renovatøren med det samme kan få fat i håndtagene.

Hvis du har mere plast end der kan være i beholderen, kan du stille en ca. 100 liter klar plastiksæk med plastik, ved siden af 4i1 beholderen ved tømning. 

Ønsker du at få besked om driftsproblemer i fremtiden, kan du på Mit Affald tilmelde dig smsordning - drift.

Placering af beholder

Skraldemændene for henholdsvis dagrenovation og emballageaffald, oplever på en del adresser, at 4-i-1 beholderne spærrer for dagrenovationsbeholderne på tømmedagen, og omvendt.

Skraldemændene skal ikke flytte andre beholdere, for at komme til at tømme den fraktion, som de kommer efter. Det er en del af reglerne for adgangsforhold, at der er uhindret adgang til beholderne på tømmedagen.

Det kan være en god idé, at sætte 4-i-1 beholderen længst inde på grunden i forhold til dagrenovationsspandene, da den kan have en tendens til, at spærre vejen for udkørsel med dagrenovationsspandene.

Bio- og restaffald

Poser til bioaffald: Benytte kun (ca. 10 liter) affaldsposer der kan købes i ruller i dagligvarebutikker og ikke bæreposer.

Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er f.eks:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Restaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen

Meld ind i Mit Affald eller via app'en Affaldsportal, hvis der ikke er hentet affald m.m. Mit Affald finder du under selvbetjening.