Skip to content back to nav
 
 

Spørgsmål og svar

 
Fakta - Underside 700x385.jpg

Her finder du de hyppigst stillede spørgsmål og svar. Her finder du svar om den nye 4-i-1 emballage beholder og den nye service, hvor du kan lægge batterier og småt elektronik på låget.

Hent vores FAQ med spørgsmål og svar på den nye ordning.

 

De nye affaldsbeholdere, med 4 rum til sortering af affald Ny ordning i løbet af 2017, hvor glas, papir, metal og plast bliver sorteret op i en affaldsbeholder med fire rum.
Ny 4-i-1 sortering I Egedal Kommune gør vi det med den nye beholder til emballageaffald endnu nemmere at sortere affald. Det er der en grund til. Vores affald indeholder mange gode ressourcer. Når vi får dem sorteret ud af restaffaldet og indsamlet effektivt, kan de blive brugt til at producere nye produkter. Før vi kører beholdere ud, modtager du et brev i din e-boks, eller på papir, hvis du er fritaget for e-boks. Her vil du få information om beholder, sortering og tømning, og du vil få mulighed for at fravælge beholderen, eller vælge en mindre model, hvis du har en lille husstand. Du får automatisk beholderen på 370 liter, hvis du ikke fravælger eller ønsker en mindre beholder. Du skal fortsat have din beholder til restaffald (sort låg) og til bioaffald (grønt låg), og fortsat sortere
Hvornår kommer beholderen? Du modtager et brev i din e-boks før du modtager beholderen. Vi begynder at levere beholderen efter sommerferien 2017, hvor vi tager et område ad gangen. De første beholdere vil blive kørt ud fra begyndelsen af september. Har du valgt en lille beholder, kommer den i slutningen af oktober. Vi lægger løbende information ud om de kommende områder. Vi forventer at alle beholdere er kørt ud i sommeren 2018. Det er ca. 9000 beholdere, der vil blive kørt ud.
Skal jeg så ikke længere have de 2 andre beholdere til bioog restaffald? Jo - du skal stadig sortere dit bio- og restaffald i de 2 beholdere du allerede har.
Hvor kan jeg få flere informationer? Følg med på egedalsorterer.dk - her skriver vi, så snart vi har nye informationer.
Hvor ofte tømmes beholderen? Når du har modtaget beholderen, vil den fremover blive tømt hver 4 uge. Du kan til den tid se din tømmedag under Mit Affald og tilmelde dig SMS service, hvor du modtager en sms påmindelse før tømmedagen.
Hvordan ser beholderen ud - hvor stor er den? Den nye beholder er opdelt i fire rum til hhv.plast, papir, metalogglas. Den rummer 370 liter og måler 77 cm i bredden, 81,1 cm i dybden og 110,4 cm i højden. Det er ca. det dobbelte af den beholder, du har til restaffald. Beholderen er antracit-grå, den har tre hjul, så man kan skubbe den rundt. Inde i beholderen er det markeret, hvilket rum du skal bruge til de forskellige sorterede affaldstyper.
Jeg har meget lidt affald og skal bruge en mindre beholder - hvad gør jeg? Hvis du ønsker en mindre beholder, tilbyder vi en på 240 liter. I brevet du får i din e-boks, finder du et link til en selvbetjeningsløsning, hvor du kan vælge den "lille beholder". Du kan først vælge når du har modtaget brev i din e-boks. Før dette er din valgmulighed ikke aktiveret. 240 liter beholderen måler: 58 cm i bredden, 72,4 cm i dybden og 107,2 cm i højden.
Jeg vil hellere bruge kuberne og køre på genbrugsstationen - hvad gør jeg? På genbrugsstationen kan du aflevere metal, hård plast, blød plast (folie og poser), glas, papir og pap. Du kan også benytte kuber til glas og papir, der er opstillet mange steder i kommunen. Vil du hellere bruge denne service, kan du fravælge beholderen via et link til en selvbetjeningsløsning, som du finder i det brev du har modtaget i din e-boks. Du kan først vælge når du har modtaget brev i din e-boks. Før dette er din valgmulighed ikke aktiveret. Du har også mulighed for at aflevere sorteret emballageaffald i storskrald. Se hvornår der hentes storskrald og bestil afhentning på Mit Affald.
Hvad må der komme i beholderen? Sammen med din nye beholder får du en sorteringsguide, så det er nemt at sortere plast, papir, metal og glas. Allerede nu kan du på egedalsorterer.dk se, hvad der hører til de forskellige typer af affald. Metalgenstande må højest være 25 cm, da de kan sætte sig fast i skraldebilen. Pap og karton må ikke komme i beholderen. Aflever det på genbrugsstationen eller sæt det ud til storskrald.
Hvad hvis der ikke er plads i beholderen? Det er vigtigt, at du ikke fylder beholderen over kanten, fordi affaldet så kan ende de forkerte rum i skraldebilen. Har du meget plast, kan du stille en klar sæk med plast ved siden af beholderen den dag, den bliver tømt.
Hvad sker der, hvis jeg ikke sorterer? I Egedal Kommune skal vi, som alle andre kommuner, leve op til de nationale krav om at genanvende mindst 50 procent af vores affald i 2022. Alle husstande skal sortere emballageaffald fra restaffaldet. Bruger du fremover din restaffaldsbeholder til genanvendeligt affald, bliver den ikke tømt, før du har fjernet dette. Du skal sortere bioaffald og restaffald, som du har gjort hidtil.
Alle borgere betaler for 4-i-1 sortering Taksten for at få tømt beholderen er en del af dit bidrag til genbrugsordninger, som bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Alle betaler derfor det samme for den udvidede ordning - også selv om du vælger at køre på genbrugsstationen eller en mindre beholder. Som dine andre beholdere, er den nye 4-i-1 beholder kommunens ejendom
Hvordan tømmes beholderen? Når vi henter dit sorterede affald fra 4-i-1 beholderen, bliver beholderen tømt i skraldebiler med fire rum til henholdsvis plast, papir, metal og glas. Skraldemanden kører herefter affaldet til et anlæg, hvor hver fraktion tages ud for sig og efterfølgende kørt videre til genanvendelse.
Problemer med plads til 4-i-1 beholderen Vi har i første omgang sendt brev til husstande, som vi mener, kan have en 4-i 1 beholder. Bor man i et område, hvor der er lidt plads eller svære adgangsforhold, f.eks. rækkehuse med stisystemer, kan man få fælles beholdere til emballageaffald, selvom den enkelte husstand har egne beholdere til rest- og bioaffald.
Fælles ordning for emballageaffald En række ejendomme i kommunen har fælles opsamling af rest- og bioaffald og vil få fælles beholdere til emballageaffald på et senere tidspunkt.
Manglende tømning eller skader på beholderen 4-i-1 beholderen tilhører Egedal Kommune. Går noget i stykker, skal du meddele det via Mit Affald på egedalsorterer.dk. Så reparerer vi det. Vil du ændre beholderstørrelse eller afmelde din 4-i-1 beholder, skal du gøre det på 'Mit Affald'. Det samme gælder, hvis din beholder ikke bliver tømt, eller hvis du oplever andre problemer. Du kan også benytte vores app 'Affaldsportal'. Husk, at det er dit ansvar at holde 4-i-1 beholderen ren.
Brug for hjælp Har du brug for hjælp til at ændre beholdervalg eller kan du ikke finde, hvad du søger på selvbetjeningsløsningen Mit Affald eller egedalsorterer.dk, kan du henvende dig til affaldsgruppen i Egedal Kommune på telefonnr.
7259 7664.
Nye tømmedage fra den 13. marts 2017 Rest- og bioaffald hentes samme dag - hver 14. dag
Hvem er omfattet af den nye tømme-ordning? Det er alle i Egedal Kommune, der har to affaldsbeholdere til bio- og restaffald stående ved huset.
Boliger med fælles nedgravede affaldscontainere, etageejendomme og boligselskaber bliver ikke påvirket af ordningen.
Vi har fælles containere/miljø-ø. Får vi ny tømmedag? Ja - I er også omfattet ny tømmedage, men er ikke servicen med batterier og småt elektronik på låget.
Bliver de nedgravede container berørt? Nej - I bliver ikke berørt af disse ændringer.
Hvor kan jeg se min nye tømmedag? Du kan hente en en pdf-kalender med dine nye tømmedage via selvbetjeningsløsningen Mit Affald.

Efter at have skrevet adressen ind, kan du på næste side trykke på linket Hent en PDF kalender over tømninger på din adresse for år 2017.

Hvis du ikke har internet, kan du kontakte Egedal Kommune på 7259 6000 og få oplyst den nye tømmedag.
Hvordan husker jeg tømmedagen? Du kan via selvbetjeningsløsningen  Mit Affald tilmelde dig en huske-sms, så du får besked fx dagen før vi henter affald på din adresse.
Skal jeg stadig sortere mit affald? Ja - den nye skraldebil har 2 rum, så dit rest- og bioaffald kommer i hver sit rum. Bioaffaldet bliver brugt til biogas og restaffaldet bliver brændt.
Hvor kan jeg læse mere? Du finder mere information her på egedalsorterer.dk
Brug Låget - Ny ordning for batterier og småt elektronik fra den 13. marts 2017 Boliger med spande eller stativer - individuel afhentning - kan aflevere batterier og småt elektronik på låget af deres spande/stativer
Hvordan skal jeg aflevere batterierne og småt elektronik? Du lægger batterierne og småt elektronik på låget i hver sin 4 liters frysepose, som du har bundet knude på.
Kan jeg aflevere LED-pærer som småt elektronik? Ja - LED-pærer er omfattet af ordningen, men det gælder ikke andre lyskilder som "gamle" sparepærer, lysstofrør m.m.
Kan jeg aflevere batterier eller småt elektronik, der er større end hvad der kan være i en 4 liters frysepose? Nej - Det skal du aflevere på genbrugspladsen.
Kan jeg aflevere sparepærer, lysstofrør og den slags? Nej - Alle lyskilder, på nær LED-pærer, skal afleveres på genbrugspladsen.
Jeg bor i et boligselskab - hvordan kan jeg aflevere batterier og småt elektronik? Spørg evt. dit boligselskab om de har en særlig ordning. Ellers er der batterikasser ved mange af Egedal Kommunes glas- og aviskuber, der er opstillet rundt omkring.

Småt elektronik afleveres på genbrugspladsen.
Får jeg udleveret 4 liters fryseposer? Nej - Dem skal du selv købe.
Kan jeg aflevere LED-pærer som småt elektronik? Ja - LED-pærer er omfattet af ordningen, men det gælder ikke andre lyskilder som "gamle" sparepærer, lysstofrør m.m.