Skip to content back to nav
 
 

Driftsforstyrrelser og vigtige informationer

 
Foto af en 4 kammer renovationsbil

Her på siden kan du se driftsforstyrrelser og vigtige informationer.

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtige informationer. Er opdateret den 12. november 2018 kl. 12:40.

Ønsker du at få besked om driftsproblemer i fremtiden, kan du på Mit Affald tilmelde dig smsordning - drift. 

Affaldskalender 2018

Som noget nyt finder du din affaldskalender 2018 på selvbetjeningløsningen Mit Affald under din adresse.

Tømning af 4-i-1 beholder - generelt

Husk at køre beholderen frem, hvis den står mere end 5 meter fra skel. Du kan tilmelde dig en sms ordning i Mit Affald, så du modtager en sms eksempel dage før.

Husk at vende beholderen dagen før tømning, så renovatøren med det samme kan få fat i håndtagene.

Hvis du har mere plast end der kan være i beholderen, kan du stille en 100 liters klar plastiksæk med plastik, ved siden af beholderen. 

Placering af beholder

Skraldemændene for henholdsvis dagrenovation og emballageaffald, oplever på en del adresser, at 4-i-1 beholderne spærrer for dagrenovationsbeholderne på tømmedagen, og omvendt.

Skraldemændene skal ikke flytte andre beholdere, for at komme til at tømme den fraktion, som de kommer efter. Det er en del af reglerne for adgangsforhold, at der er uhindret adgang til beholderne på tømmedagen.

Det kan være en god idé, at sætte 4-i-1 beholderen længst inde på grunden i forhold til dagrenovationsspandene, da den kan have en tendens til, at spærre vejen for udkørsel med dagrenovationsspandene.

Bio- og restaffald

Poser til bioaffald: Benytte kun ca. 10 liter affaldsposer der kan købes i ruller i dagligvarebutikker og ikke bæreposer.

Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er f.eks:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Restaffald i biospand/sæk - må ikke være der
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen

Meld ind i Mit Affald eller via app'en Affaldsportal, hvis der ikke er hentet affald m.m. Mit Affald finder du under selvbetjening.