Skip to content back to nav
 
 

Emballageaffald

Emballage fraktioner

I Egedal sorterer vi glas, metal, papir og plast til genanvendelse.

Sorteringsmuligheder for borgerne

I fase 1 har vi kørt 4-i-1 emballagebeholdere ud til over 9.000 husstande. I fase 2 arbejder vi nu på at lave en sorteringsløsning med kuber til dem, der ikke kunne få 4-i-1.

Hvorfor sortere?

Affald indeholder masser af ressourcer. Når du sorterer, har vi mulighed for at udnytte ressourcerne. Det gør, at der ikke skal produceres så meget nyt.

Der er både EU mål og nationale mål på genanvendelsesområdet, og det er den enkelte kommune, som skal sørge for at lave sorteringsløsninger, så kommunen lever op til målene. I Egedal Kommune har vi allerede nu nået det nationale mål for 2022 om 50 % genanvendelse af vores affald - men arbejdet stopper ikke her, for der er allerede nu endu højere mål fra EU, som vi også skal nå. 

 

Klik her for at se mere om, hvordan du sorterer: http://www.egedalsorterer.dk/privat/affaldssorteringsguide 

 
Affaldsportal app og teenager

Mit Affald er vores selvbetjeningløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald.

Læs mere
Foto af sortering ved en 4 i 1 affaldsbeholder

Sådan sorterer du dit plast, metal, papir, glas, restaffald, bioaffald, storskrald, haveaffald, småt elektronik, pap og farligt affald.

Læs mere