Skip to content back to nav
 
 

Genbrugsstationer

Tegning af Genbrugsplads Stenløse affaldstation

Vi har tre genbrugsstationer i Egedal Kommune, som er placeret i Ølstykke, Stenløse og Smørum.

OBS! Eternitaffald skal emballeres

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning af asbestfibre. Læs mere her:
https://www.egedalkommune.dk/eternit

OBS! Aflevering af plast fra husholdningen på genbrugsstation

Plast fra husholdningen skal være sorteret, hvis du vil aflevere det på genbrigsstationen.

Der ikke må komme daglig husholdningsplast med madvarer i Hård Plast containeren - kun rent hård plast. I stedet for skal det afleveres i "Kuben til husholdningsplast".

Den rene bløde plast kan kommes i 660 liter containeren til blød plast. Blød plast der har været i forbindelse med mad skal også over i "Kuben til husholdningsplast".  

Hvis du ikke lige kan finde den eller har spørgsmål vedrørende sortering, så spørg pladspersonalet.

Genbrugsstationer i Egedal Kommune   

Du finder dem her:
● Ølstykke Genbrugsstation, Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke,
● Smørum Genbrugsstation, Hassellunden 2B, 2765 Smørum
● Stenløse Genbrugsstation, Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse,

Alle tre genbrugsstationer har åbent alle dage fra 10.00 til 18.00 -  undtagen juleaften, 1. og 2. juledag, nytårsaften og 1. januar.

Stenløse Genbrugsstation er døgnåbent alle dage (undtagen de nævnte jule- og nytårsdage).

Tilmeld dig ordningen og læs mere her.

Andet

Det er ikke muligt at ringe til genbrugsstationerne. Har du spørgsmål skal du rette henvendelse til affaldsgruppen på rådhuset på tlf: 72597664 eller mail:  affald@egekom.dk

Du kan som borger, eller tilmeldt virksomhed, frit aflevere mindre mængder affald på genbrugsstationerne. Eneste undtagelser er restaffald og bioaffald, som du ikke må aflevere på genbrugsstationerne.

Har du brug for råd omkring, hvor du skal aflevere dit affald på genbrugsstationerne, kan du altid få råd og vejledning af personalet, som er der for at hjælpe dig.

Regler på genbrugsstationerne

Brug klare sække
Hvis du har brug for at aflevere noget af dit affald i sække, skal det være i klare sække. På den måde bliver det nemt for personalet at vejlede dig om det sorterede affald. 

Jord og eternitplader
Du må maksimalt aflevere 1 kubikmeter ren jord og maksimalt 10 eternitplader pr. gang pr. husstand eller virksomhed. Eternitaffald skal være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationen. Skal du skifte et helt eternittag, skal du anmelde det til kommunen. Læs mere her: http://www.egedalsorterer.dk/privat/byggeaffald 

Bilens vægt
Du må levere affaldet i biler med en totalvægt på højst 3.500 kg. uden trailer.

Klunsning
Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Skoleklasser på besøg

Der skal bookes via Vestforbrænding. Du kan benytte dette link:

https://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Besoeg-en-genbrugsstation

En kontaktperson hvis der er spørgsmål er Irene Majving, tlf. 44 85 71 48 med mail: besog@vestfor.dk.