Skip to content back to nav
 
 

Genbrugsstationer

Tegning af Genbrugsplads Stenløse affaldstation

Vi har tre genbrugsstationer i Egedal Kommune, som er placeret i Ølstykke, Stenløse og Smørum.

Du finder dem her:
● Ølstykke Genbrugsstation, Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke,
● Smørum Genbrugsstation, Hassellunden 2B, 2765 Smørum
● Stenløse Genbrugsstation, Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse,

Alle tre genbrugsstationer har åbent alle dage fra 10.00 til 18.00 -  undtagen juleaften, 1. og 2. juledag, nytårsaften og 1. januar.

Stenløse Genbrugsstation er døgnåbent alle dage (undtagen de nævnte jule- og nytårsdage).

Tilmeld dig ordningen og læs mere her.

Andet

Det er ikke muligt at ringe til genbrugsstationerne. Har du spørgsmål skal du rette henvendelse til affaldsgruppen på rådhuset på tlf: 72597664 eller mail:  affald@egekom.dk

Du kan som borger, eller tilmeldt virksomhed, frit aflevere mindre mængder affald på genbrugsstationerne. Eneste undtagelser er restaffald og bioaffald, som du ikke må aflevere på genbrugsstationerne.

Har du brug for råd omkring, hvor du skal aflevere dit affald på genbrugsstationerne, kan du altid få råd og vejledning af personalet, som er der for at hjælpe dig.

Regler på genbrugsstationerne

Brug klare sække
Hvis du har brug for at aflevere noget af dit affald i sække, skal det være i klare sække. På den måde bliver det nemt for personalet at vejlede dig om det sorterede affald. 

Jord og eternitplader
Du må maksimalt aflevere 1 kubikmeter ren jord og maksimalt 10 eternitplader pr. uge pr. husstand eller virksomhed.

Bilens vægt
Du må levere affaldet i biler med en totalvægt på højst 3.500 kg. uden trailer.

Klunsning
Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Skoleklasser på besøg

Der skal bookes via Vestforbrænding. Du kan benytte dette link:

https://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Besoeg-en-genbrugsstation

En kontaktperson hvis der er spørgsmål er Irene Majving, tlf. 44 85 71 48 med mail: besog@vestfor.dk.